GEVOELENS & BEHOEFTES

Gevoelens

Mogelijke gevoelens als behoeftes worden ingevuld. Deze lijst is bedoeld om woordenkennis over gevoelens te verhelderen en te vergroten.

Ademloos
Alert
Avontuurlijk
Behaaglijk
Betrokken
Bevredigd
Bezield
Bezorgd
Blij
Bruisend
Dankbaar
Dolblij
Energiek
Enthousiast
Erkentelijk
Euforisch
Extatisch
Geamuseerd
Geïnspireerd
Geïntrigeerd
Gelukkig
Gelukzalig
Geprikkeld
Geraakt
Gestimuleerd
Gevoelig
Geweldig
Glorieus
Heerlijk
Hoopvol
Intens
Jolig
Kalm
klaarwakker
Levendig
Liefdevol
Lyrisch
Nieuwsgierig
Onbekommerd
Onbezorgd
Onstuimig
Ontroerd
Ontspannen
Open
Opgelucht
Opgetogen
Opgewekt
Optimistisch
Overweldigd
Prettig
Rustig
Sereen
Sprankelend
Stil
Stralend
Teder
Tevreden
Toegenegen
Trots
Uitgelaten
Veilig
Verbaasd
Verbluft
Verfrist
Vurig
Verlangend
Verrukt
Versterkt
Vertrouwd
Vervuld
Verwachtingsvol
Verwonderd
Voldaan
Vredig
Vreugdevol
Vriendelijk
Vrolijk
Vrij
Warm
Zacht
Zachtmoedig
Zalig
Zelfverzekerd
Zelfvoldaan
Zorgeloos
Zwierig

Gevoelens

Mogelijke gevoelens als behoeften niet worden ingevuld. Deze lijst is bedoeld om woordenkennis over gevoelens te verhelderen en te vergroten.

Aarzelend
Afgemat
Angstig
Bang
Bedroefd
Bedrukt
Bekommerd
Beverig
Bevreesd
Bezorgd
Boos
Chagrijnig
Doodsbang
Eenzaam
Ellendig
Futloos
Geagiteerd
Gefrustreerd
Geïrriteerd
Gekweld
Gekwetst
Geprikkeld
Geschokt
Gespannen
Knorrig
Koel
Koud
Kwaad
Melancholiek
Miserabel
Mistroostig
Moe
Moedeloos/machteloos
Narrig
Nerveus
Netelig
Onbehaaglijk
Ongeduldig
ongelukkig
Ongemakkelijk
Ongerust
Onrustig
Onthutst
Ontsteld
Ontzet
Onzeker
Opgelaten
Overstuur
Overweldigd
Paniekerig
Perplex
Razend
Rusteloos
Slaperig
Smartelijk
Somber
Treurig
Triest
Uitgeput
Van streek
Verbaasd
Verbijsterd
Verlangend
Vermoeid
Verontrust
Verschrikkelijk
Verslagen
Vervelend
Vervreemd
Verward
Wanhopig
Warm
Weemoedig
Zenuwachtig
Zwaar

Behoeften

Verbinding
Acceptatie
Affectie
Waardering
Erbij horen
Samenwerking
Communicatie
Nabijheid
Partnerschap
Gemeenschappelijk
Mededogen/compassie
Beschouwing
Samenhang
Inlevingsvermogen
Intimiteit
Liefde
Wederkerigheid
Zorg
Respect/zelfrespect
Veiligheid
Stabiliteit
Ondersteuning
Warmte
Vertrouwen
Geruststelling
Erkenning
Helderheid
Tederheid
Delen
Zien en gezien worden

Begrijpen en begrepen worden
Gehoord worden/aandacht
Bijdragen aan het verrijken van leven (eigen kracht inzetten)

Eerlijkheid
Authenticiteit
Integriteit
Aanwezigheid

Spel
Vreugde
Humor

Vrede
Schoonheid
Heelheid
Gelijkheid
Harmonie
Inspiratie
Orde
Vervulling
Verbondenheid

Fysiek welzijn
Lucht
Licht
Voedsel
Water

Aanraking
Rust/slaap
Beweging
Seksuele expressie
Veiligheid
Beschutting

Betekenis
Bewustzijn
Viering van het leven
Uitdaging
Helderheid
Bekwaamheid
Bijdrage
Creativiteit
Ontdekking
Effectiviteit
Werkzaamheid
Groei
Hoop
Leren
Rouwen
Deelname
Doel
Zelf-expressie
Stimulatie
Er toe doen
Begrip

Autonomie
Keuze (dromen, doelen, waarden)
Vrijheid
Onafhankelijkheid
Ruimte
Spontaniteit